GDPR en Webdesign: Het Vormgeven van Privacy op het Web

02/08/2023

In mei 2018 introduceerde de Europese Unie een belangrijke mijlpaal op het gebied van gegevensprivacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze regelgeving heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven en websites over de hele wereld.

In de context van webdesign brengt de GDPR-compliance een nieuwe set vereisten en verantwoordelijkheden met zich mee.

Wat is GDPR-compliance?

De GDPR is een regelgevingskader dat als doel heeft de privacyrechten van EU-burgers te versterken en te beschermen.

Het legt strikte regels op aan organisaties over hoe persoonlijke gegevens van EU-burgers mogen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Enkele kernprincipes zijn:

 1. Toestemming: Organisaties moeten duidelijke toestemming hebben om persoonlijke gegevens te verzamelen en verwerken.
 2. Transparantie: Gebruikers moeten gemakkelijk kunnen begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt.
 3. Recht op Vergetelheid: Individuen hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen.
 4. Gegevensportabiliteit: Gebruikers moeten hun gegevens kunnen verkrijgen en overdragen aan een andere dienstverlener.

Relatie tussen GDPR-compliance en Webdesign:

 1. Gebruikersinterfaces voor Toestemming: Webdesigners moeten nu interfaces ontwerpen die duidelijk en ondubbelzinnig om toestemming vragen, vooral als het gaat om het verzamelen van persoonlijke gegevens of het gebruik van cookies. Dit kan variëren van pop-upvensters tot uitgebreidere formulieren.
 2. Privacy by Design: Dit concept vereist dat privacy wordt geïntegreerd in elk aspect van de website-ontwikkeling. Webdesigners moeten ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens vanaf het begin veilig en privé worden gehouden.
 3. Duidelijke Privacybeleidsverklaringen: Het is niet langer voldoende om ingewikkelde juridische teksten in een privacybeleid te hebben. Designers moeten deze verklaringen presenteren op een manier die gemakkelijk te begrijpen en toegankelijk is voor gebruikers.
 4. Design voor Gegevensminimalisatie: Webdesigners moeten formulieren en gegevensverzamelingsmethoden zo ontwerpen dat alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden verzameld.
 5. Gebruikerscontrole en -toegang: Design moet gebruikers de mogelijkheid bieden om hun gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan betekenen dat er interfaces nodig zijn voor gebruikersaccounts waar ze hun persoonlijke gegevens kunnen beheren.
 6. Veiligheid: Hoewel traditioneel meer gerelateerd aan webontwikkeling, moeten beveiligingsaspecten zoals SSL-certificaten (aangegeven door ‘https’ in de webbrowser) nu standaard zijn en kunnen worden weergegeven als ontwerpelementen om vertrouwen bij de gebruiker te wekken.
 7. Meldingen van Datalekken: In het geval van een datalek moeten gebruikers op de hoogte worden gebracht. Dit vereist mogelijk een ontworpen template of interface om dergelijke meldingen effectief en duidelijk te communiceren.

Conclusie:

De invoering van de GDPR heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor webdesign en gegevensprivacy.

Terwijl designers altijd hebben gestreefd naar esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke websites, brengt de GDPR een nieuwe dimensie van verantwoordelijkheid en zorg voor de gebruiker met zich mee.

Het gaat niet langer alleen om hoe een website eruitziet en aanvoelt, maar ook om hoe deze de waardevolle en gevoelige gegevens van gebruikers respecteert en beschermt.

In de wereld van het moderne webdesign gaan vorm en functie nu hand in hand met privacy en bescherming.

Wil je meer bijleren over website-termen? Ontdek de belangrijkste website-gerelateerde termen op onze overzichtspagina.

Gerelateerde artikelen