Disavow Tool: De Reddingsboei voor Jouw Website’s SEO

06/08/2023

Zelfs in de sterk gereguleerde wereld van SEO kunnen dingen soms misgaan, vooral als het gaat om backlinks naar jouw website. Niet alle backlinks zijn immers gelijkwaardig.

Sommige kunnen jouw website meer kwaad doen dan goed. Gelukkig is er een tool die als een reddingsboei fungeert voor websites die zich in roerig backlinkwater bevinden: de Disavow Tool.

Wat is de Disavow Tool?

De Disavow Tool is een tool van Google waarmee website-eigenaren Google kunnen vertellen bepaalde links naar hun site te negeren.

Met andere woorden, als je denkt dat een reeks spammy, kunstmatige of anderszins laagwaardige links naar jouw site jouw zoekrangschikkingen schaden, kun je Google vragen deze links te negeren bij het beoordelen van jouw site.

Waarom zou je de Disavow Tool willen gebruiken?

Het algoritme van Google hecht veel waarde aan backlinks. In het ideale geval zijn backlinks een teken dat jouw website waardevolle informatie bevat waar andere sites naar verwijzen.

Maar wat als deze links zijn gekocht of op een andere manier zijn verkregen die Google’s richtlijnen schendt?

In dat geval kunnen deze links een negatieve invloed hebben op jouw rangschikking.

Als je vermoedt dat een reeks backlinks jouw SEO-prestaties schaadt, kun je de Disavow Tool gebruiken om Google te vertellen deze links te negeren.

Wanneer moet je de Disavow Tool gebruiken?

  1. Handmatige Acties: Als je een melding hebt ontvangen in Google Search Console dat jouw site is bestraft vanwege onnatuurlijke links.
  2. Preventieve Maatregel: Als je tijdens een linkaudit ontdekt dat er veel laagwaardige, spammy backlinks naar jouw site wijzen, vooral als je deze links niet zelf hebt gemaakt.
  3. Na het Loslaten van een Spammy SEO: Als je eerder hebt samengewerkt met een SEO-bedrijf dat black-hat technieken gebruikte.

Hoe gebruik je de Disavow Tool?

  1. Link Audit: Voer eerst een volledige linkaudit uit voor jouw site met behulp van tools zoals Google Search Console, Ahrefs of SEMrush.
  2. Lijst Maken: Maak een lijst van de URL’s of domeinen die je wilt afwijzen. Plaats elke URL of elk domein op een nieuwe regel in een tekstbestand.
  3. Disavow Bestand Indienen: Ga naar de Disavow Tool in de Google Search Console en dien jouw bestand in.

Het is belangrijk te vermelden dat je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van deze tool. Als het verkeerd wordt gebruikt, kun je goede links afwijzen die waarde toevoegen aan jouw website.

Conclusie:

De Disavow Tool is een krachtige tool in het arsenaal van elke SEO-specialist. Het kan helpen je website te beschermen tegen schadelijke backlinks en de eventuele sancties die hiermee gepaard gaan.

Maar zoals met elke krachtige tool, is voorzichtigheid geboden. Regelmatige linkaudits en een zorgvuldige overweging van welke links moeten worden afgewezen, zullen je helpen het meeste uit deze tool te halen zonder jouw website’s SEO-prestaties te schaden.

Nog meer SEO-termen ontdekken? Wij hebben een overzicht gemaakt van meer dan 130 belangrijke SEO gerelateerde termen.

Gerelateerde artikelen